Aluminium FPT Shop Bình Dương

Thông tin dự án

Thời gian: 2016

Khách hàng: FPT Shop Bình Dương

Chủ đề: Mặt dựng Aluminium FPT Shop Bình Dương

Thi công hoàn thiện mặt dựng Aluminium.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Thi công hoàn thiện và bàn giao.

Chúng tôi đã làm

Thi công mặt dựng Aluminium

  • Thi công khung sắt.
  • Bắt tấm aluminium.
  • Chạy ron.
  • Cắt và dán chữ nổi.
  • Hoàn thiện bàn giao.

Kết quả

Hoàn thành theo đúng tiến độ kí kết.

  • Đã hoàn thành công trình.
  • Bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết luận

Hoàn thành công trình.