Mặt dựng Aluminium Phúc Thịnh Phát

Thông tin

Thời gian: 12-2016

Khách hàng: CTY TNHH ĐT XD Phúc Thịnh Phát

Chủ đề: Thi công mặt dựng ALuminium

Thiết kế, thi công mặt dựng Aluminium.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Lên ý tưởng thiết kế.

Thi công hoàn thiện mặt dựng Aluminium.

Bàn giao.

Chúng tôi đã làm

Bàn giao mặt dựng Aluminium hoàn thiện cho khách hàng.

  • Thi công theo bản thiết kế đã duyệt.
  • Bàn giao mặt dựng đã hoàn thiện.

Kết quả

Hoàn thành theo đúng thời gian đã ký kết.

  • Theo thiết kế.
  • Bàn giao mặt dựng đã hoàn thiện.

Kết luận

Hợp đồng hoàn thành.