Le-cat-bang-Khanh-thanh-Benh-vien-Da-khoa-Quoc-te-Vinmec

Thông tin

Thời gian: 01-2012

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Chủ đề: Lễ khánh thành

Lên kế hoạch và tổ chức lễ khánh thành bệnh viện

Nhiệm vụ của chúng tôi

Lên kế hoạch chi tiết.

Bố trí trang thiết bị.

Tổ chức buổi lễ.

Chúng tôi đã làm

Tổ chức thành công buổi lễ khánh thành.

  • Bố trí trang thiết bị theo kế hoạch được duyệt.
  • Tổ chức buổi lễ.

Kết quả

Hoàn thành theo bảng kế hoạch.

  • Theo bảng kế hoạch.
  • Hoàn thành buổi lễ.

Kết luận

Hợp đồng hoàn thành.