Khởi công nhà máy dệt nhuộm C&T Vina 2

Thông tin

Thời gian: 09-2015

Khách hàng: CTY TNHH MTV C&T Vina

Chủ đề: Lễ khởi công

Lên kế hoạch và tổ chức lễ khởi công

Nhiệm vụ của chúng tôi

Lên kế hoạch chi tiết.

Bố trí trang thiết bị.

Tổ chức buổi lễ.

Chúng tôi đã làm

Tổ chức thành công buổi lễ khởi công.

  • Bố trí trang thiết bị theo kế hoạch được duyệt.
  • Tổ chức buổi lễ.

Kết quả

Hoàn thành theo bảng kế hoạch.

  • Theo bảng kế hoạch.
  • Hoàn thành buổi lễ.

Kết luận

Hợp đồng hoàn thành.