Phối cảnh Lotte Mart Gò Vấp

Thông tin sự kiện

Ngày tổ chức: 28 tháng 04 2016

Khách hàng: Lotte Mart Gò Vấp

Chủ đề: Lễ khai trương siêu thị Lotte Mart

Sắp xếp, tổ chức lễ khai trương siêu thị Lotte Mart Gò Vấp với sự tham gia của Ban quản trị siêu thị và khách hàng.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Lên kế hoạch tổ chức lễ khai trương.

Bố trí trang thiết bị cho buổi lễ.

Phối hợp với Ban quản trị siêu thị tổ chức buổi lễ diễn ra tốt đẹp.

Tiếp khách vào siêu thị.

Chúng tôi đã làm

Hoàn thành công việc được giao theo hợp đồng.

  • Sắp xếp lễ theo đúng lịch trình đã thỏa thuận.
  • Cắt băng khai trương.
  • Đón khách tham quan.

Kết quả

Hoàn thành kế hoạch theo hợp đồng đã ký kết.

  • Sắp xếp lịch trình không có sự cố nào xảy ra.
  • Đón khách tham quan.
  • Kết thúc lễ khai trương.

Kết luận

Hợp đồng hoàn thành.